ZASADY MEDYCYNY PSYCHOSOMATYCZNEJ

Ciało, umysł i duch są ze sobą wzajemnie powiązane, jak również są powiązane ze światem zewnętrznym.
Stres, przewlekły lęk, niepokój, smutek, depresja osłabiają odporność organizmu oraz pogarszają przebieg chorób przewlekłych.
Umysł ma nieoceniony wpływ na ciało, a ciało na umysł, dlatego ogromny wpływ na zdrowie fizyczne oraz psychiczne człowieka ma przyjęta przez niego postawa życiowa!
Stan zdrowia ulega poprawie dzięki postawie akceptującej, szukającej sensu we wszystkim co się przydarza oraz odrabianiu życiowych lekcji, które prowadzą do głębszego samopoznania, rozwoju lub zmiany, natomiast ulega pogorszeniu w stanach pesymizmu, gniewu, niepokoju, przewlekłego stresu, narzekania, popełnianiu tych samych błędów.
Oparcie w kimś bliskim sprzyja zdrowieniu. Szereg obserwacji i wywiadów z osobami borykającymi się z chorobami z autoagresji np. Hashimoto, wskazują, że chorobę zawsze poprzedził długotrwały stres, trauma lub inne trudne zdarzenie życiowe o podłożu emocjonalnym.