Odkryj w sobie piękno Stworzenia

„Pytaj piękno ziemi, pytaj piękno morza, pytaj piękno powietrza, które rozszerza się i rozprzestrzenia, pytaj piękno nieba (…) , pytaj wszystkie te rzeczywistości. Wszystkie ci odpowiedzą : Patrz, jak piękne jesteśmy! Ich piękno jest wyznaniem wiary. Któż stworzył te piękności podlegające zmianie, jeśli nie Piękny, niepodlegający zmianie?” Św. Augustyn

Całe stworzenie jest swoistym wyznaniem wiary, gdyż nosi w sobie cząstkę swego Stwórcy…
Tylko człowiek jakoś tak odszedł na bok… jakby zapomniał, że jest on ukoronowaniem tego stworzenia !!!… jakie piękno zatem jest mu przeznaczone …? Jakie piękno nosi on w sobie ? Jakim cudem jest człowiek !!!
Jego rola tylko w tym, żeby do tego piękna dotrzeć … wyzbyć się wszystkich oszustw, które do niego przylgnęły, zerwać wszystkie kajdany, które trzymają go na uwięzi, oczyścić spojrzenie, zatrzymać pędzące myśli, odetchnąć głęboką piersią i zwrócić się na nowo do swojego Stwórcy! … odnajdzie wtedy w sobie zachwycające piękno Stworzenia … czyli to czeka tak naprawdę szuka jego serce…❤️